Loonberekeningen voor de
jaren 2013 t/m 2017

Je kunt kiezen uit twee programma’s, namelijk DemoLoon en LoonCum

1. DemoLoon.exe. De afbeeldingen stammen uit dit programma. Programma is verbeterd

    -Met het programma kun je snel en effectief nagaan of loonstroken de juiste inhoudingen weergeven

    -Voor de jaaropgaven kan de juistheid goed worden benaderd: dat geldt ook voor de werkgeverslasten

    -Met het programma kan het verloop van de “Levensloop-spaarregeling” NIET worden opgezet

    -Evenmin kunnen de resultaten worden afgedrukt

    -De VCR-methode wordt NIET toegepast: wel kun je de juistheid van uitkomsten van die methode benaderen

     Dat wordt uitgelegd in het bestand DemoLoonIntro.pdf. Na downloaden van de hierna vermelde installatie-

     folder,kun je in dat document ook lezen, hoe te installeren

    

      De installatiefolder kun je  GRATIS    DOWNLOADEN 

     

Standaard-opties zijn niet gewijzigd
Er is een Bruto-tabelloon en een Netto-bijzonderloon ingevoerd
Onderstaande invoer geeft deze uitkomst

2. LoonCum.exe

            -Met dit programma kun je meer. Over iedere periode binnen het kalenderjaar kan de exacte juisheid van de cijfers  worden

             berekend. De periode bestaat uit een of meerdere, aansluitende, loontijdvakken

            -Het programma berekent de resultaten via de zogenaamde Voortschrijdende Cumulatieve Reken-methode

            -Met het programma kan het verloop van de “Levensloop-spaarregeling” WEL worden opgezet

            -Ook de resultaten kunnen worden afgedrukt

            -Het programma heeft een uitgebreider invoer-formulier, dan in het programma DemoLoon. Daarnaast is er een invoer-formulier

             voor de CUM-cijfers over de zogenaamde “Voorperiode”. Afbeeldingen daarvan zijn niet  weergegeven

In bovenstaande afbeelding is de zogenaamde “Voorperiode”, de maand maart met een loon van 8.000,- Je kunt zien

dat de VCR-methode voor de periode maart t/m april uitgaat van een grondslag van 8.662,66 en niet van 11.397,98

Wil je een indruk krijgen van de werkwijze van dit programma dan kun je gratis het document LoonCumIntro.pdf

downloaden en direct inzien. Op het eerste blad kun je lezen dat het programma LoonCum.exe niet gratis is

 

Het document LoonCumIntro.pdf  GRATIS    DOWNLOADEN

Loonheffing, VCR-Methode, Bruto-Netto, Werkgeverslasten zijn in de programma's centrale thema's. Met de programma's

kunnen, voor de kalenderjaren 2013 t/m 2017, de wettelijke inhoudingen en de algemene werkgeverslasten worden berekend

Voor beide programma's kunnen bruto- of nettoloon worden ingevoerd. Zonodig kunnen de standaard-opties worden aangepast

Beide programma´s draaien onder Windows XP t/m Windows 10   Programmas- en documentenversies zijn van maart-2017

naarboven.gif

Bij het toepassen van de standaard-opties zul je merken dat ze elkaar beïnvloeden, bv. bij wijzigen kleur tabel

Ze worden ook gewijzigd als de AOW-leeftijd wordt bereikt

In voorbeeld Loongegevens is alleen een Bruto-Tabelloon van 2500, en een Netto-Bijzonderloon van 500 ingevoerd

De Werkgevers-percentages zijn niet gewijzigd

In voorbeeld Uitkomst zie je het resultaat

Onder anderen is er geen voorbeeld weergegeven van de uitkomst van de Algemene Werkgeverslasten

Aan bovenstaande voorbeelden is te zien dat practisch alle wettelijke mogelijkheden, meer zelfs,  kunnen worden toegepast